Religion Department

Baron, Christine

thomas.fw

Teacher
Religion Department
(616) 233-5936
E-mail: christinebaron@grwestcatholic.org

schedule conference2.fw

Corcoran, Ryan

Teacher / Department Head
Religion Department
(616) 233-5938
E-mail: ryancorcoran@grwestcatholic.org

 schedule conference2.fw

Dolci, Phil

dolci.fw

Teacher
Religion Department
(616) 233-5958
E-mail: phildolci@grwestcatholic.org

schedule conference2.fw

Nolan, Sean
snolan.fw

Teacher
Religion Department
(616) 233-5943
E-mail: seannolan@grwestcatholic.org

schedule conference2.fw

Ohaeri, Emmanuela

Teacher
Religion Department
(616) 233-5947
E-mail: emmanuelaohaeri@grwestcatholic.org

schedule conference2.fw

Rolf, Joe

Teacher
Religion Department
(616) 233-5936
E-mail: joerolf@grwestcatholic.org

schedule conference2.fw